De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het programma Thuisgeven in Gelderland van de Provincie Gelderland erkent en stimuleert dat. Met als doel: ouderen zo goed mogelijk laten functioneren in de samenleving, rekening houdend met hun wensen en behoeften op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook Lindenhove werkt hier aan mee met twee projecten:

Domotica
Domotica betekent in feite woningautomatisering. Voorbeelden zijn het automatisch neerlaten van zonnewering of het elektrisch openen van deuren. Binnen Lindenhove zijn we bezig hiervoor een toekomstbestendige, uniforme infrastructuur aan te leggen. Uitgangspunt is dat de techniek wordt  aangepast aan de bewoner en niet andersom. Mede hierom dient het project als voorbeeld voor de regio.

Ontmoeting
Bewoners hebben aangegeven dat een ontmoetingsruimte van groot belang is. Daarom wordt de bestaande ruimte omgebouwd om contacten met medebewoners te bevorderen en te onderhouden. Verder hebben we een fitnessruimte een atelier waar u kunt schilderen onder begeleiding en een mooi onderhouden biljart.

Lindenhove service appartementen

Loolaan 41
7314 AD Apeldoorn
055 578 60 90
bestuur@lindenhove.nl