Lindenhove serviceappartementen heeft een vereniging van eigenaren. U bent bij koop dus eigenaar van uw appartement. Meestal twee keer per jaar bespreken de bewoners in de algemene ledenvergadering de zaken die gezamenlijk geregeld worden. En die toetsen we aan de richtlijnen voor het besturen van Lindenhove, vastgesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement. Op deze manier zorgt het bestuur voor het beheer van het complex.


• De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur van Lindenhove
• Spreekuur: maandag t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur.
 

Lindenhove service appartementen

Loolaan 41
7314 AD Apeldoorn
055 578 60 90
bestuur@lindenhove.nl